Em thường thấy mọi người nói khi đánh răng hay bị chảy máu, rồi như xỉa răng chân răng cũng bị chảy máu? rồi một thời gian sẽ khỏi nhưng em muốn biết nếu như mà chân răng bị chảy máu như thế để lâu dài cólàm ảnh hướng đến chân răng và có khiến cho răng bị rụng không? Em xin cám ơn.