Các chị có con tuổi dậy thì thì có cách nào để con cân bằng cảm xúc vậy, chỉ em với. Em nghe nói bổ sung mấy thực phẩm bổ não cũng tốt mà không biết có thật không