Sách Mỹ từ tiểu học đến lớp 12 bằng nhạc hip hop tiếng Anh. Được dùng phổ biến ở Mỹ. Các bạn vô trang web này tạo account theo hướng dẫn để xài

https://www.flocabulary.com/


nếu trục trặc thì liên hệ với mình

anhdunghoang2001@yahoo.com