Thưa toàn thể các vị cha mẹ, từ lâu tôi(không biết xưng hô thế nào hơn) đã có một ý tưởng, một mong muốn về một dự án nuôi dạy con để huấn luyện ra những con người tuyệt vời phát triển tối đa khả năng. Nhưng ý tưởng thì mới chỉ trong giai đoạn xây dựng. Vì nó là một dự án toàn diện nên sẽ khá dài. Vì vậy tôi sẽ viết dần và vừa viết vừa sửa. Mong mọi người cho ý kiến đóng góp