Chắc chắn sẽ có những lúc khi bố mẹ nói mà con cái không nghe lời, mình có bảo như thế nào thì con cũng kiểu không quan tâm. Người nói thì cứ việc nói còn người nghe làm gì là chuyện của người nghe. Đôi lúc khi chăm trẻ cũng bất lực như thế đó.


Đừng áp đặt cho con


Chúng ta đừng áp đặt suy nghĩ cho các con bằng việc con phải làm cái này, con phải làm cái kia…mà hãy khuyên con rằng nên làm cái gì, không nên làm cái gì…và con sẽ tự nhìn nhận được việc gì sẽ tốt cho con.


Lắng nghe con nhiều hơn


Đôi lúc trẻ đang ở trong độ tuổi nổi loạn, chúng có nhiều tâm sự và cần có sự lắng nghe và thấu hiểu từ bố mẹ nhiều hơn. Vì thế bố mẹ cũng hãy đặt mình vào hoàn cảnh của các con để hiểu con hơn nhé.

hình ảnh

Tạo kỉ luật cho con


Đừng quá buông thả các con mà mình cũng nên tạo kỉ luật cho con của mình, chắc chắn khi con làm sai và không nghe lời thì phải bị phạt và phải tự rút ra bài học cho bản thân mình.


Ngưng dùng bạo lực


Bạo lực không phải là phương pháp để giải quyết vấn đề, nó chỉ làm tổn thương về mặt thể xác lẫn tinh thần của các con hơn mà thôi.