Những buổi sáng chủ nhật, gia đình mình thường dẫn Biteo đi ăn sáng, uống cafe và Biteo thường xuyên gặp những người bán vé số dạo bị tật. Điều này thật bình thường nếu như hôm chủ nhật vừa rồi, nó phản ứng mạnh hất người ta ra. Nếu như người nó hất là người bình thường thì chắc không có gì. Nhưng đằng này...


Thật sự mình bối rồi vì không biết phải giải thích với con như thế nào cả. Mà không nói gì thì sau này rất dễ tạo cho nó một thói quen. Nếu là các mẹ thì các mẹ làm sao?
Loading interface...