Hành vi ban đầu này của cha mẹ dự đoán những kỹ năng về học tập và xã hội của một đứa trẻ 30 năm sauSự chăm sóc nhạy cảm trong ba năm đầu đời có thể dự đoán thành tích trong học tập và năng lực xã hội đến tận tuổi trưởng thành, một nghiên cứu mới phát hiện.


Những bậc cha mẹ là những người chăm sóc nhạy cảm có xu hướng đáp ứng trước những tín hiệu của đứa con họ một cách nhanh chóng và thích hợp.


Những cha mẹ nhạy cảm cũng có những tương tác tích cực với đứa con và đem lại một nền tảng an toàn cho chúng để khám phá thế giới.


Tiến sỹ Lee Raby, người dẫn đầu nghiên cứu:


“Nghiên cứu chỉ ra chất lượng của những kinh nghiệm được chăm sóc đầu đời của trẻ có một vai trò lâu dài và tiếp diễn trong việc thúc đẩy sự phát triển xã hội và học tập thành công trong những năm của tuổi trưởng thành.”


Các kết luận, được đăng trên tạp chí Child Development, đến từ một nghiên cứu với 243 người sinh trong hoàn cảnh nghèo khổ (Raby et al., 2014).


Sự phát triển của họ được theo dõi từ lúc mới sinh cho đến 32 tuổi như một phần của nghiên cứu Minnesota Longitudinal Study of Risk and Adaptation.


Các bậc cha mẹ được quan sát cách tương tác với con họ trong suốt ba năm đầu đời của đứa trẻ sơ sinh.


Sau này, các trẻ hoàn thành các bài test được chuẩn hoá và sự thích nghi xã hội của chúng được thông báo bởi các giáo viên của trẻ.


Các nhà nghiên cứu tiếp tục theo dõi các trẻ đó đến những lứa tuổi 20 và 30 của chúng, hỏi họ về các mối quan hệ tuổi trưởng thành của họ và thành tích học tập đạt được.


Các kết quả cho thấy, ngay cả ở những độ tuổi 30, những kinh nghiệm được chăm sóc đầu đời đó tiếp tục có liên quan đến thành tích học tập cuối cùng của họ.


Chức năng xã hội ít có liên quan chặt chẽ với những kinh nghiệm được chăm sóc đầu đời với ảnh hưởng giảm dần đến những độ tuổi 30 của những người tham gia.


Tiến sỹ Raby nói:


“Nói chung, nghiên cứu cho rằng những kinh nghiệm của trẻ với cha mẹ trong suốt vài năm đầu đời có một vai trò vô song trong việc thúc đẩy chức năng học tập và xã hội–không chỉ đơn thuần trong 20 năm đầu đời, mà còn trong suốt tuổi trưởng thành.


Điều này cho thấy sự đầu tư vào mối quan hệ bố mẹ-con cái ban đầu có thể đem lại những phần thưởng về lâu dài tích luỹ suốt cuộc đời của các cá nhân.Vì sự thành công trong học tập và các mối quan hệ của cá nhân đại diện cho nền tảng cho một xã hội lành mạnh, nên những chương trình trang bị cho các bậc cha mẹ để tương tác với con cái họ theo một cách thức nhạy cảm trong suốt vài năm đầu đời của đứa trẻ có thể có những lợi ích lâu dài cho các cá nhân, gia đình và toàn xã hội.”


Nguồn: http://www.spring.org.uk/2015/01/this-early-parental-behaviour-predicts-a-childs-academic-and-social-skills-3-decades-later.php