Con mình hiện đang học lớp 11, năm sau cháu thi tốt nghiệp và phải chọn ngành nghề rồi. Mình thấy hiện giờ có ngành thời trang đang khá phát triển, một số con bạn mình cũng đang theo học ngành này. Nhưng có người lại bảo học ngành này thì bằng cấp không được chuyên sâu cho lắm. Mình thấy hiện giờ cũng có một số trường dạy về thời trang như Học viện thời trang London hay Raffle cũng có những kiểu dạy khá chính quy. Mình thấy khá la ok. Hiện giờ hoang mang quá. Các mẹ góp ý giúp mình với?