Ôi Nga oi, Hạnh sẽ áp dụng cách xử lý tình huống này của mẹ Kiki ngay từ hôm nay. Tối hôm qua nhé, H bị mệt, nên bảo vói Ếch là : mẹ bị ốm, mẹ đi ngủ trước đây, con tự ngủ nhé. Thấy bé lăn qua lăn lại một lúc xong rồi cũng ngủ, không la hét gì. Chắc mình càng tỏ ra quan tâm thì các đồng chí ấy càng được thể, nhỉ !