Nếu muốn bé học số bạn có thể cắt 1 tấm bìa thành những hình vuông nhỏ và viết lên đấy số từ 1->10. Trải hết số ra và 2 mẹ con có thể chơi với nhau vừa đơn giản vừa rẻ tiền :d . Có thể cho bé học từng số. Bạn có thể làm nhiều số 1 hơn các số khac và nói bé hãy lấy cho mẹ các hình số 1. Bé sẽ phải lựa chọn hết những hình có số 1. Bạn cũng có thể đưa tờ báo và cho bé tìm số 1. Những lúc đi chơi có thể nói bé nhìn số nhà và chỉ số....Rất nhiều cách vừa chơi mà bé vẫn học được đấy.