Tình hình là các trường quốc tế bây giờ cạnh tranh nhau về giá nhưng chất lượng cũng giảm sút theo thì phải. Cứ giá cao các bố mẹ lại tưởng là chất lượng tốt nhưng thực tế thì có phải vậy không? Học phí cao chưa trắc đã tốt. Có anh chị nào có con cái học trường quốc tế có thể chia sẻ cho mọi người được biết được không ?