Trung tâm đó là trung tâm nào hả mẹ nó? Mình nghĩ cũng không đến mức như mẹ nó nói đâu, vì như trung tâm con mình học, mình thấy các con học cũng có vẻ nghiêm túc mà. Còn học gì thì học, bố mẹ vẫn phải sát sao nhắc nhở các con, trẻ con thì đứa nào chẳng ham chơi. Cái chính là các con phải thấy yếu thích việc học tiếng Anh thì mới có thể tiến bộ nhanh được