Mẹ nó đang cần thông tin để nghiên cứu 2 hoạt động sau:Học kỳ quân đội (mẹ nào từng có con đã đi học học kỳ quân đội tư vấn các đơn vị uy tín tổ chức, hình thức, giá cả, ưu điểm, nhược điểm)Học trên chùa (học các giáo lý và tập trung sống chay tịnh như các nhà sư.mẹ nào đã từng cho con theo học, sư thầy cho biết hiệu quả, ý nghĩa khóa học, sự trưởng thành của các bé như thế nào ạ...)Mẹ nó xin cảm ơn các mẹ trước nhé :) !