Giới thiệu về Howard Gardner và thuyết trí thông minh đa dạng:
http://on.fb.me/1lVLxU5


Những gợi ý để phát triển trí thông minh đa dạng tổng quát :
http://on.fb.me/1lVEvi0


36 CÁCH PHÁT TRIỂN TRÍ THÔNG MINH NGÔN NGỮ (Phần 1- Cấp độ 1):
http://on.fb.me/1wiRv4Q


36 CÁCH PHÁT TRIỂN TRÍ THÔNG MINH NGÔN NGỮ (Phần 2- Cấp độ 2-3):
http://on.fb.me/1rNsYOu


23 CÁCH PHÁT TRIỂN TRÍ THÔNG MINH LOGIC- TOÁN HỌC:
http://on.fb.me/YGoa6y


20 CÁCH PHÁT TRIỂN TRÍ THÔNG MINH ÂM NHẠC CHO TRẺ:
http://on.fb.me/1qVuceu


32 CÁCH PHÁT TRIỂN TRÍ THÔNG MINH KHÔNG GIAN CHO TRẺ


http://on.fb.me/1wnrS03


18 CÁCH PHÁT TRIỂN TRÍ THÔNG MINH GIAO TIẾP


http://on.fb.me/1mcTVi7


18 CÁCH PHÁT TRIỂN TRÍ THÔNG MINH NỘI TÂM CHO TRẺ


http://on.fb.me/1yjpFrc


15 CÁCH PHÁT TRIỂN TRÍ THÔNG MINH TỰ NHIÊN


http://on.fb.me/Zu6fQL


Nguồn; Yêu con (https://www.facebook.com/yeuthuongconnhieu)