Các mẹ dạy con flash card chắc hẳn không lạ với phương pháp này đâu hen, bé thiệt là tài giỏi luôn í =D>