Thưa bác sỉ bố con năm nay 50 tuôi. Bi thoái hoá xương khớp đã lâu.bô con dùng nhjêu loại thuôc nam. Thuốc tây ,châm cứu cung đã dùng nhưng bệnh ko thuyên gjạm dc.


Bố con đau nhiều ơ bắp đùi và bắp chân, đau nhjêu vào buổi sáng và chjều tối (khi trở trời) và vân đổng nhjêu.


Thưa bác sỉ cho con lời khuyên?