Chào các mẹ .Em cần các mẹ giúp một việc .Em đi xăm môi thì mầu môi lên rất đẹp nhưng viền môi thì bị đậm quá rõ trông như là mình kẻ thêm viền môi bằng bút chì ngày xưa ấy .Em cũng tìm hiểu tẩy bằng laze nhưng vẫn sợ quá mà chưa dám làm . Có mẹ nào đã làm rồi thì cho em xin tí kinh nghiệm hay có lời khuyên nào ví dụ như có nên tẩy viền hay ko hay là cứ để nguyên như vậy .Em cảm ơn các mẹ trước