Các chị trong nhóm cho e ít review PTTM ở bv E với ạ?

E đã tham khảo mấy chỗ và quyết định làm ở BV E, nộp đăth cọc và tiền khám rồi, nhưng giờ bực mình quá.

Hôm e lên để tư vấn e đã nói rõ là công việc của e không thể xin nghỉ nên e muốn làm vào dịp nghỉ lễ 30-4. Bạn nv TV e là cố gắng xin nghỉ ngày 28 vì hôm đó còn gây mê và có giám đốc bv ký các kiểu mới làm được, e đã ok và xin nghỉ ngày 28.

Đến tuần trước lại bảo phải lên trước xét nghiệm có kết quả thì mới làm pt được, e đã phải bố trí thêm ngày thứ 7 lên xn.

Hôm nay lại nhắn báo là phải lên từ ngày 27 để thử gây mê. Em bảo e k xin nghỉ được và đã thỏa thuận ngay từ đầu rồi thì e mới đồng ý làm, bạn ấy bảo đây là bv công nên ai cũng phải làm như vậy cả. E bảo sao ngày từ đầu c đã nói rõ là c k thể xin nghỉ nên mới làm vào dịp nghỉ lễ, e k nói rõ luôn mà chỉ bảo c cố gắng xin nghỉ thêm 1 ngày trước đó, giờ lại phát sinh thêm 2 ngày 1 ngày xn 1 ngày thử mê, c k thể xin nghỉ được. Bạn ấy bảo "e chỉ bảo c lên từ chiều hôm trước chứ có bảo c xin nghỉ đâu''.

Các chị thấy có bực k? Mà thêm 1 việc nữa là bv gì mà nộp tiền chảng thấy có phiếu thu đóng dấu gì cả, cứ như làm chui ấy.

Xin các chị đi qua cho e 1 ít cảm nhận và lời khuyên chứ e đang nóng trong người quá😂