Tình hình là mắt mình có rất ít lông mi, lại còn ngắn nữa, đang định đi xăm mí trên để trông có vẻ dày dày một tí. Bạn mình xăm ở Xuân Hương (Khâm Thiên) - nơi mà nghe đồn là đẹp nhất nhì Hà Nội, thế nhưng trông chẳng đẹp gì cả, đường xăm ko nằm ở ngay phần lông mi mọc, mà lại nằm ở trên, nên nhìn lộ. Mà màu đường xăm lại chuyển sang xanh, chứ không đen hoặc nâu đen, nhìn xấu quá. Bạn nào có kinh nghiệm về vụ này, cho tớ chút lời khuyheen đi. À, với cả, có chỗ nào vừa rẻ vừa đẹp nữa. Chứ mình thấy là giá cả cũng tùm lum quá, chỗ thì 100K, chỗ thì 300K. Nhưng chỗ Xuân Hương 300 K lại cũng đâu có đẹp.