Việc là như thế này, cánh mũi của mình to với tỷ lệ bất thường so với khuôn mặt, nhìn kỳ kinh khủng. Cũng có nghe nói hiện nay có biện pháp thu gọn cánh mũi, mình thấy như phương pháp làm đẹp này sinh ra là dành cho mình ấy. Nhưng đang lo một nỗi là không biết làm ở đâu thì an toàn. Anh chị nào có biết về thu gọn cánh mũi thì tư vấn giúp mình với. Cám ơn mọi người nhiều