Thẩm mỹ viện Kangnam chết người có thật không mọi người?

Tìm hiểu trên các trang mạnh thấy nhiều bài báo có đăng tin là Thẩm mỹ viện Kangnam chết người, Thất là khổ thân, Để yên cho nó lành đi làm đẹp vừa mất tiền vừa mất mạng, Mà nếu có đi làm đẹp thì cũng nên tìm hiểu cho thất kỹ chứ nghe theo quảng cáo, PR trên các trang báo thì có ngày chết thật đấy chứ. Rất mong các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử phạt cac cơ sở thẩm mỹ làm ăn không uy tín, gây thiệt hại cho khách hàng. Để lấy lại lòng tin của khách hàng.