Tình hình là em định cuối tuần sẽ đi tấy trắng răng ở TP.HCM. Nhưng nhà em ở tỉnh, nên không biết ở SG nha khoa nào uy tín vầ việc tẩy trắng răng, có mẹ nào có kinh nghiệm thì giúp em với, tiện thể cho em hỏi luôn về giá cả nha. ^^!