Chị nào đã từng phun môi và có kết quả mỹ mãn cho em xin địa chỉ nhé. Cảm ơn các chị.@};-@};-@};-@};-@};-@};-