Bây giờ lại có thêm khắc lông mày nữa đấy, ko biết cái nào nhìn đẹp và tự nhiên hơn nhỉ?