Mình định đi phun mí mắt ở Haòi Anh vì nghe nói ở đây làm đẹp và tự nhiên,nhưng cũng còn đang phân vân,có mẹ nào đã làm rùi cho m xíu ý kiến mý...Mắt m nhỏ và xếch giống chị này,không biết có nên phun mí trên lun ko,hay chỉ phun mí dưới thuihttp://www.google.com.vn/imglanding?q=Lucy+Liu&hl=vi&client=firefox-a&hs=1a9&sa=X&rls=org.mozilla:en-US:official&tbm=isch&tbnid=IsufRFpfjIRqVM:&imgrefurl=http://www.fanpop.com/spots/lucy-liu/images/6824368/title/lucy-liu-photo&imgurl=http://images2.fanpop.com/images/photos/6800000/Lucy-Liu-lucy-liu-6824368-1280-960.jpg&w=1280&h=960&ei=IZPQTdCjCJCUvAOx_bS2Cg&zoom=1&iact=hc&page=5&tbnh=133&tbnw=167&start=69&ndsp=19&ved=1t:429,r:3,s:69&biw=1024&bih=584