Mọi người ơi cho e hỏi có ai nâng ngực ở bệnh viện emcas bác sĩ khiêm không vậy

e đang định đi nâng đây mà lo lắng quá

ai làm qua rồi cho e xin ý kiến với

dịch vụ bên bác sĩ ok không mn