Tình hình là mình có một vùng da cần được ghép, bố mẹ nào có kinh nghiệp thì cho minh xin với, HN hay Sg đều được. Bệnh viện, bác sỹ nào uy tín thì giới thiệu nha các bạn. Xin cảm ơn nhiều