Trước đây da mặt me_danny tốt lắm, không có mụn gì cả. Nhưng từ khi cưới anh í xong là trổ hoa đầy mặt. Bây giờ mụn đã hết, nhưng mặt me_danny đầy sẹo lõm do mụn để lại cả thôi :(


me_danny muốn đi TMV để chữa sẹo lõm, tút lại nhan sắc để cho ax vui mà khổ nỗi lại không rành lắm về TVM, sợ đi nhầm chỗ thì toi! me_danny có đọc thấy TMV bs Tú và TMV Avida Spa có chưa sẹo lõm, rỗ... Có đáng tin không hả các mẹ ?


Các mẹ giúp me_danny với!! me_danny ở HCM