:Crying:


CÁc mẹ chỉ giúp em chỗ nối mi với. Mi em vừa mòng lại ngắn tủn xí lắm. Các mẹ có địa chỉ nào nối mi tin cậy mà giá cả lại rẻ không? Cứu em với , em đang rất cần.:Crying: