Dear Đại Gia đình nhà Niềng,


Nhà cũ đã quá 1500 bài, mình thay mặt các bạn trong nhà Niềng mở topic mới!


Với những ai có ý định Niềng, đang niềng và đặc biệt là các bạn đã hoàn thành xong quá trình đầy gian nan này có thể vào trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm ;)


Link tầng 16: http://www.webtretho.com/forum/f3271/nieng-rang-dep-co-nao-tang-16-a-1890506/index93.html


Ở mỗi đầu các topic trước, chị Le.186 đã tổng hợp khá chi tiết về mọi vấn đề xung quanh niềng răng. Mình dẫn lại đường link - bạn nào cần có thể tham khảo nhé :)


Tầng 8: http://www.webtretho.com/forum/f3271/nieng-rang-dau-co-nao-phan-8-a-1232054/


[ Các bạn đang tìm hiểu thông tin để chuẩn bị công cuộc làm đẹp có thể tham khảo tầng 8]


Tâng 9-13: http://www.webtretho.com/forum/f3271/nieng-rang-dep-co-nao-tang-9-13-a-1327757/


Tầng 14: http://www.webtretho.com/forum/f3271/nieng-rang-dep-co-nao-tang-14-a-1715275/


Tầng 15: http://www.webtretho.com/forum/f3271/nieng-rang-dep-co-nao-tang-15-a-1852198/


Rất hoan nghênh anh chị : le.186, anh Milkthanh, chị meocara... nhiệt tình chia sẻ Kinh nghiệm :)