Mình muốn đi nâng ngực nội soi vì thấy bảo phương pháp này an toàn và hiệu quả, không biết nên đến đâu nâng ngực nội soi thì an toàn các nàng nhỉ? Nàng nào biết cơ sở nào uy tín cho mình biết với.
Nghe nói chỉ có một số ít các TMVlà có khả năng nâng ngực thôi nên phải cẩn thận chút.