Mình thấy có người quảng cáo ở 90A Lý thường Kiệt có dịch vụ nâng ngực bằng ánh sáng rất hiệu quả. Minh không rõ thực hư thế nào. Các mẹ ở WTT đã có ai thử chưa, nếu rồi cho minh biết kết quả với