Các mẹ nào đax và đang chuẩn bị phẫu thuật nâng ngực của bsi Khiêm bv Emcas (sg) thì cùng chia sẻ kinh nghiệm nào.


Mình thứ 7 này lên thớt đây có mẹ nào chung trí hướng lên thớt cùng không ạ.