Các mẹ cho mình xin địa chỉ bấm mí mắt tin cậy, đẹp ở SG với. Mắt mình có vể nhiều da rồi nhưng mình không muốn đi cắt mí vì lâu lành lắm. Nghe nói bây giờ có bấm mí mắt. Các mẹ biết giới thiệu cho mình với. Có mẹ nào làm chưa? Các mẹ làm rồi thấy sao ạ?