Mẹ nào biết địa chỉ tẩy nốt ruồi uy tín chỉ gấp dùm mình với. Sau khi sanh mặt nổi tùm lum xấu wá. Thanks.