Em đang nghiên cứu để độ loa các chị em ạ. Em thấy giới thiệu bên TMV Wonjin công nghệ độ loa bằng Đệm mô Lipid Nano Max sử dụng máy Innojector, không xâm lấn, không sd chất làm đầy ... mà liệu trình 60p là có thay đổi rõ rệt. Có chị em nào làm rồi không ạ? Chia sẻ kinh nghiệm cho em vớiiii