Các mẹ Ơi. E bấm mí đc 10 ngày. E muốn tháo ra. Nhưng chỗ e làm với nhiều chỗ khác đều bảo để 1 tháng mới tháo đc. E buồn quá. Mất ăn mất ngủ. Ai có kinh nghiệmBảo e với. Mắt e có mí. Nhưng 1 bên 2 mí. 1 bên nhiều mí :(