E thấy ở thẩm mỹ viện hera có làm ngực sa trễ ai từng làm đó rồi cho e ít lời khuyên ạ