E quyêts định tháng này sẽ đi xăm hình. Hiênn nay có black bear tattoo ở phố Huế và Tattoo studio ở Bà Triệu là 2 shop mà e thấy khá có tiếng. E muốn xăm 1 chữ nhỏ ở cánh tay và 1 hình nhỏ có màu ở cổ tay. Ai đi xăm ở 2 hàng này r thì cho e kinh nghiệm về giá cả và chất lượng vs.