Có chị em nào mình đi hút mở bụng hay có người quen hút mở bụng bên bệnh viên Thanh Vân chưa ạ?