Tình hình là e đang muốn làm môi trái tim và thu hẹp môi các mẹ ah. Nhưng phân vân chưa biết làm ở đâu đẹp. Ở hà nội các mẹ nhé. Ai đã làm cho e kinh nghiệm đi các mẹ