Tình hình của e là đang lăn tăn muốn update cái mắt và cái mũi. E đã tia được Bác sĩ Huy ở SG Venus Q5 rồi mà tìm mãi không thấy lời khen - chê nào cả nên chưa dám làm.


Các chị bớt chút thời gian giúp e với ạ
:x