em mới cắt cánh mũi được 5 hôm ai có kinh nghiệm chỉ em với em lo có sẹo quá đi ạ