Em muốn đi sửa lại lông mày, tìm hiểu trên mạng thấy nào là điêu khăc, phun xăm, thêu... có bác nào đã làm cho em ít kinh nghiệm ạ !