Em có đi trị mụn ở mấy tiệm nhỏ gần nhà, mụn đã khỏi mà thâm lại kéo đến, thậm chí còn bị cả những lỗ rỗ trên mặt. Nhìn gê lắm! Em có thử mấy cách như đắp nghệ và mật ong cũng không hết. Em nhờ các bác thân yêu giúp đỡ chỉ em cách nào hay chỗ nào uy tín, tốt chuyên trị sẹo thâm do mụn để lại hiệu quả cho em với. Chứ với tình hình này thì chắc em không dám ra đường luôn quá!!!