Bạn nào đa từng CẮT mí bị hỏng thì chia sẻ kinh nghiệm cho mình với! Bạn đã sửa ở đâu va có đeu đẹp hơn không? Mắt minh cắt ở bác si Hà tmv Hà Thanh ở giảng võ bị hỏng! Mắt hien tại cbi đc 2 thang nhung mí to, mọng, xếch, trợn trông rât kinh! Nhin rất gớm và xấu