Tình hình là mắt em có mí lót :( muốn bấm thành 2 mí nhưng mắt là cửa sổ tâm hồn nên em không dám làm liều :( Pr nhiều quá làm em hoang mang lắm. Chị nào biết chỗ sửa đẹp chỉ em với em cảm ơn nhiều