em bấm mắt gần 2 tháng rùi , mí rất to và nhìn già lắm , giờ muốn tháo mí để như cũ , vì mí cũ là mí lót nhỏ, em chưa thấy ai tháo mí bấm bao giờ , rất sợ để sẹo ở mắt và tháo ra ko biết sẽ ntn , e rất băn khoăn và lo lang