Mắt mình 2 mí nhưng giờ bị sụp thành mí lót, trông mặt mũi lúc nào cũng lờ đờ. Nhiều người mách đi bấm mí với cắt mí mà không biết 2 cách này thì cách nào làm đẹp hơn. Ai làm rồi chia sẻ cho mình ít kinh nghiệm với