e có nge đến côg ngệ mới miều chân mày 3D-6D-9D và điêu khắc chân mày nhìn đẹp & tự nhiên hơn phun thêu nhiều. K biết làm cái nào ổn hơn, mog mẹ nào có kinh ngiệm thì chia sẻ cho e vs ạ. Chân mày e mỏg qá mà lại k đc khéo tay nên vẽ chân mày lem nhem k ra dág j cả. e đag cân nhắc làm chân mày để đỡ cái khoản vẽ vọt ạ. Mog nhận đc lời khuyên của các mẹ thôg thái